Do 25 000 zł na promocję funduszy europejskich

Do 9 lipca 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie współorganizacji wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich na rok 2014. Można uzyskać dofinansowanie do 25 000 zł brutto. Do niniejszego naboru można zgłaszać przedsięwzięcia informacyjne, których tematyka i zakres sąpowiązane z kwestiami Funduszy Europejskich przede wszystkim o charakterze, m.in.: konferencji seminariów konkursów paneli dyskusyjnych i debat spotkań branżowych akcji edukacyjnych Podmioty,…

Details

220 mln zł dla sektora medycznego w ramach programu STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach programu STRATEGMED w ramach którego przeznaczy dla polskich naukowców 220 mln zł na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii onkologii neurologii i zmysłach…

Details

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upubliczniło wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020), które przeprowadziło w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych…

Details

NCBiR ogłosił konkurs w ramach PO KL dla uczelni

Dziś rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego konkursu Programu Rozwoju Kompetencji na staże i praktyki studenckie oraz zaangażowanie pracodawców w kształcenie na uczelniach. Uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia, które w większym stopniu kształtować będą kompetencje najbardziej oczekiwane przez pracodawców. Największy nacisk został położny na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia…

Details

Z cyklu polecamy – raport o przedsiębiorczości akademickiej MIR i OECD

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz OECD upubliczniły raport poświęcony przedsiębiorczości akademickiej pt.: „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”, który jest efektem wspólnego projektu”. Projekt zrealizowany we współpracy z samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowany był w szczególności na badanie istniejących mechanizmów i dobrych praktyk, mogących pomóc…

Details

Z cyklu polecamy – raport pt. 25 lat przemian dla start-upów

Business Link upublicznił raport poświęcony polskim start-upom, zachęcamy do lektury, wiele ciekawych informacji. Nas zaniepokoiło, że aż 73% start-upowców czerpie swoją wiedzę o biznesie z własnych popełnianych błędów! Czy mają czas i inne zasoby na popełnianie błędów? Na szczęście istnieje kilka metodyk i sporo narzędzi, które ograniczają ryzyko wystąpienia problemów. Zainteresowanym polecamy kontakt z nami. Natomiast…

Details

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

Dnia 3 czerwca 2014 roku firma SWIFT podpisała Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską. Podpisany dokument jest potwierdzeniem dotychczasowej kooperacji i elementem jej dalszej intensyfikacji w wielu obszarach. Dzięki Porozumieniu m.in.: jeszcze efektywniej możemy szukać odpowiedzi na wyzwania naszych klientów korzystając z zasobów największej uczelni technicznej w naszym regionie. Już dziś zapraszamy studentów informatyki Politechniki Śląskiej na praktyki w ramach…

Details

Znamy już propozycję instytucji, które będą zaangażowane w finansowanie projektów unijnych na śląsku w latach 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27.05.2014 roku przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia propozycji podziału zadań dla instytucji zaangażowanych w realizację  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Zatem wiadomo już jakie instytucje w zakresie jakich Działań będą najprawdopodobniej zaangażowane w rozdzielanie środków unijnych w ramach RPO w województwie śląskim. Propozycja przedstawia się w…

Details