Szkolenia otwarte

Nie zbiorą Państwo całej grupy na szkolenie zamknięte w organizacji?

To nie jest już problemem, zapraszamy na szkolenia otwarte!

Najbliższe terminy szkoleń:

Zaproponowane terminy nie są dogodne? Interesuje Państwa inny temat? Prosimy w takim razie o kontakt mailowy szkolenia@dgswift.pl lub telefoniczny po numerem 734 446 693. Sprawdzimy co dla Państwa możemy zrobić!

Rejestracja

Imię i nazwisko (wymagane)

Organizacja (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wybierz szkolenie/szkolenia
Fundusze Europejskie 2014-2020 dla samorządów oraz ich jednostek organizacyjnychSkuteczne analizowanie potrzeb mieszkańców gminy/powiatu i kreowanie projektowych rozwiązań z wykorzystaniem metodyki Design ThinkingEfektywne i efektowne przekazywanie treści przy pomocy Prezi, alternatywnego narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnychPozyskiwanie i rozliczanie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przez przedsiębiorstwaDelegowanie zadańEfektywna sprzedażPodstawy szybkiego prototypowania z wykorzystaniem drukarki 3DProjektowanie usług i projektów w oparciu o metodykę Design ThinkingTworzenie, rozwijanie i wdrażanie strategii firmy

Miejsce szkolenia: ul. Piłsudskiego 83 (galeria Primus), 42-500 Będzin

Szczegółowy opis naszych szkoleń otwartych

 prezi2

Efektywne i efektowne przekazywanie treści przy pomocy Prezi, alternatywnego narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych

1 dzień warsztatów przy komputerach, 8 godzin szkoleniowych

Prezi radykalnie zmienia sposób prezentowania, zwiększając przez to efektywność przekazu. Dzięki wizualnej stronie przekazu, możliwości skupienia się na detalu, przy jednoczesnym ukazaniu kontekstu czyni przekaz bardziej zrozumiałym dla odbiorcy. Jest to ciekawa alternatywa do powszechnego programu PowerPoint, a ponadto można wykorzystywać bezpłatną licencję programu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które projektują prezentacje multimedialne – na potrzeby własnych wystąpień publicznych oraz na zlecenie innych osób. Warto poznać pełną paletę możliwości aplikacji Prezi, aby lepiej prezentować ważne dla prelegenta treści.

Korzyść z szkolenia: Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy potrzebnej do tworzenia od początku do końca własnych prezentacji. Po szkoleniu słuchacz będzie potrafił tworzyć własne szablony prezentacji, wprowadzać informacje typu tekst, zdjęcia, filmy, grafiki, diagramy wykresy itp., modyfikować zdjęcia na potrzeby prezentacji oraz posługiwać się aplikacją Prezi podczas prezentowania.

Koszt udziału 1 osoby to 450 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 1 500 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali i komputerów oraz cateringu).

Prowadzący: Łukasz Szczęsny.

DSC_0819

Skuteczne analizowanie potrzeb mieszkańców gminy/powiatu i kreowanie projektowych rozwiązań z wykorzystaniem metodyki Design Thinking

2 dni warsztatów, 16 godzin szkoleniowych

Design Thinking (myślenie projektowe) – zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników.

Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku, co jest bardzo ważne w samorządach. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia właściwych rozwiązań. Dzięki zastosowaniu tej metody, samorządy mogą efektownie projektować funkcjonalne usługi dla swoich mieszkańców, które następnie mogą przeobrazić się w realne projekty do zrealizowania.

Korzyść z szkolenia: W trakcie szkolenia uczestnicy w praktyce poznają kolejne kroki procesu oraz narzędzia, które można wykorzystywać tworząc założenia projektów trafiających w potrzeby odbiorców. W ciągu dwóch dni w kilkuosobowych zespołach przygotowywane jest przez nich realne rozwiązanie odpowiadające na określone przez Zamawiającego wyzwanie. Dzięki poznaniu przebiegu i narzędzi procesu Design Thinking uczestnicy będą mogli w swojej organizacji tworzyć projekty, które nie będą oderwane od rzeczywistych potrzeb mieszkańców, dla których będą  tworzone.

Koszt udziału 1 osoby to 900 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 4 000 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Mateusz Góra, Łukasz Szczęsny.

DSC_0794

Fundusze Europejskie 2014-2020 dla samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych

1 dzień warsztatów, 8 godzin szkoleniowych

Przedmiotowe szkolenie uczy, jak znaleźć odpowiednie źródło finansowania dla JST (zarówno dla inwestycji „twardych”, jak i „miękkich”) i jak następnie skutecznie starać się o środki. W natłoku wielu informacji, łatwo przeoczyć realną możliwość wsparcia, często wymagającą nieszablonowego podejścia. Chcemy Państwu  pomóc skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój, jaką dają środki finansowe z Unii Europejskiej.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematyką dotyczącą procedur aplikacyjnych, opracowania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków i konstruowania budżetów projektów, jak również z zasadami w zakresie opracowania projektu z uwzględnieniem m.in. konstrukcji wskaźników projektu.

Korzyść z szkolenia: Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili odnaleźć się w aktualnej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020, poprawnie zidentyfikować możliwości aplikacyjne dla własnych instytucji. Będą również wiedzieli, co się zmieniło w stosunku do starego okresu programowania 2007-2013, jakich rozwiązań nie można powtarzać, oraz jak poprawnie ująć projekt we wniosku aplikacyjnym. Poznają zasady poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej powiązanej z wnioskiem o dofinansowanie i prawidłowego przejścia przez procedurę naboru wniosków.

Koszt udziału 1 osoby to 450 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 1 500 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Mateusz Góra.

Delegowanie zadań

1 dzień warsztatów, 8 godzin szkoleniowych

Delegowanie polega na przekazywaniu podwładnym części własnej odpowiedzialności. Częstym błędem menedżera jest jednak silna wewnętrzna potrzeba sprawowania kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania podwładnych. Równoległym celem jest nabycie podstawowych kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania uwzględniającego czynnik inteligencji emocjonalnej oraz technik motywacyjnych i ich stosowania w stymulowaniu ludzi do działania.

Delegowanie zadań i uprawnień służy zarówno poprawie organizacji pracy, jak również jest skutecznym narzędziem zwiększenia zaangażowania pracowników. Celem naszego szkolenia jest praktyczne ćwiczenie umiejętnego powierzania zadań podwładnym i współpracownikom. Podczas warsztatów poruszane będą zagadnienia dotyczące zasad i etapów skutecznego przeprowadzania tego procesu, a w szczególności metody przezwyciężania trudności i oporów, pojawiających się po stronie delegujących i pracowników.

Korzyść z szkolenia: Szkolenie pozwoli zarządzającym ludźmi zrozumieć korzyści, jakie niesie delegowanie uprawnień, dostarczy praktycznej wiedzy z zakresu stosowania skutecznych technik delegowania zadań i uprawnień a także rozwija umiejętność określania zadań, które należy delegować. Program szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczny trening umiejętności przywódczych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Koszt udziału 1 osoby to 450 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 1 500 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Mateusz Góra.


Efektywna sprzedaż

2 dni warsztatów, 16 godzin szkoleniowych

Efektywna sprzedaż nie polega tylko na usłyszeniu tego, co Klient mówi i sprzedaniu mu tego, ale także na umiejętności dostrzeżenia innych potrzeb Klienta, także tych, z których Klient nie zdaje sobie jeszcze sprawy.

Celem szkolenia jest nauczenie umiejętności sprzedażowych i skutecznego budowania relacji z klientami, a efektem wzrost efektywności pracy oraz wyników sprzedaży, zwiększenie efektywności działań i poprawa wizerunku firmy. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności posługiwania się sprawdzonymi metodami i narzędziami pracy. Poznają sposoby metody budowania relacji z klientami, osiągania celów, kontrolowania toku rozmowy, budowania napięcia, aby w efektywny sposób wykorzystywać spotkania z klientami.

Korzyść z szkolenia: W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy zdobędą i wzbogacą umiejętności budowania profesjonalizmu i efektywności. Poznają praktyczne metody i techniki budowania i utrzymywania relacji z klientem. Poznają typologię klientów i właściwe style komunikacyjne oraz strategie prowadzenia rozmów. Dostaną praktyczne modele nawiązania kontaktu, wyjścia do Klienta, budowania autorytetu, prowadzenia rozmowy handlowej z użyciem języka korzyści. Dowiedzą się o co należy zadbać w rozmowie z klientem oraz jak dobierać argumenty w zależności od rozmówcy. Poznają i ugruntują wiedzę na temat standardów prezentacji i sprzedaży. Poznają większość z najczęściej spotykanych obiekcji i zastrzeżeń klientów oraz zgłębią techniki radzenia sobie z nimi w sposób profesjonalny i fachowy. Na każdym etapie szkolenia, Uczestnicy będą angażowani do tworzenia własnych rozwiązań i propozycji, które można zastosować w ich codziennej pracy z klientami.

Koszt udziału 1 osoby to 900 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 2 500 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Mateusz Góra.


Podstawy szybkiego prototypowania z wykorzystaniem drukarki 3D

2 dni warsztatów, 16 godzin szkoleniowych

Szybkie prototypowanie to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi inżynierii, stanowiąca ważne ogniwo pomiędzy projektem a finalnym produktem. Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu doboru właściwych technologii oraz umiejętnością obsługi nowoczesnych drukarek 3D. Technologia druku 3D jest coraz popularniejsza. Dzięki jej zastosowaniu można stworzyć m.in. pomoce naukowe, prototypy modeli, urządzeń. Drukowanie 3D jest procesem przekształcenia danych cyfrowych na fizycznie wykonany model trójwymiarowy.

Korzyść z szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia zyska praktyczną wiedzę na temat metod projektowania w środowisku 3D, wytwarzania rzeczywistych reprezentacji modeli wirtualnych, a następnie przenoszenia do rzeczywistości dzięki drukowi 3D. Sposób prowadzenia zajęć jest nastawiony na to, aby użytkownik przeszedł cały proces tworzenia wydruku 3D – od pomysłu przez przygotowanie projektu, aż do wydruku.

Koszt udziału 1 osoby to 1 300 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 4 000 zł + 23% VAT (max. 8 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali i komputerów oraz cateringu).


Pozyskiwanie i rozliczanie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przez przedsiębiorstwa

2 dni warsztatów, 16 godzin szkoleniowych

Przedmiotowe szkolenie uczy, jak znaleźć odpowiednie źródło finansowania (zarówno dla inwestycji „twardych”, jak i „miękkich”) dla firmy i jak następnie skutecznie starać się o środki oraz je prawidłowo rozliczyć. W natłoku wielu informacji, łatwo przeoczyć realną możliwość wsparcia, często wymagającą nieszablonowego podejścia. Chcemy Państwu pomóc skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój, jaką dają środki finansowe z Unii Europejskiej.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematyką dotyczącą procedur aplikacyjnych, opracowania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków i konstruowania budżetów projektów, jak również z zasadami w zakresie opracowania projektu z uwzględnieniem m.in. konstrukcji wskaźników projektu.

Korzyść z szkolenia: Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili odnaleźć się w aktualnej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020, poprawnie zidentyfikować możliwości aplikacyjne dla własnych instytucji. Będą również wiedzieli, co się zmieniło w stosunku do starego okresu programowania 2007-2013, jakich rozwiązań nie można powtarzać, oraz jak poprawnie ująć projekt we wniosku aplikacyjnym. Poznają zasady poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej powiązanej z wnioskiem o dofinansowanie, prawidłowego przejścia przez procedurę naboru wniosków, realizacji projektu oraz jego rozliczenia.

Koszt udziału 1 osoby to 900 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 2 500 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Mateusz Góra.


Projektowanie usług i projektów w oparciu o metodykę Design Thinking

5 dni warsztatów, 40 godzin szkoleniowych

Design Thinking (myślenie projektowe) – zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników.
Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie (np. produkt lub usługa), które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku, co jest bardzo ważne w różnych firmach, instytucjach, itp. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia właściwych rozwiązań. Dzięki zastosowaniu tej metody, firmy mogą efektownie projektować funkcjonalne usługi dla swoich klientów/użytkowników, które następnie mogą przeobrazić się w realne projekty do zrealizowania.

Korzyść z szkolenia: W trakcie szkolenia uczestnicy w praktyce poznają kolejne kroki procesu oraz narzędzia, które można wykorzystywać tworząc produkty/usługi trafiających w potrzeby odbiorców. W ciągu warstzatów w kilkuosobowych zespołach przygotowywane jest przez nich realne rozwiązanie odpowiadające na określone przez nich wyzwanie. Dzięki poznaniu przebiegu i narzędzi procesu Design Thinking uczestnicy będą mogli w swojej organizacji tworzyć produkty/usługi, które nie będą oderwane od rzeczywistych potrzeb odbiorców dla których będą tworzone.

Koszt udziału 1 osoby to 1 800 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 9 000 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Łukasz Szczęsny i Mateusz Góra.


Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie strategii firmy

2 dni warsztatów, 16 godzin szkoleniowych

Celem szkolenia jest poznanie efektywnej metodyki opracowania, rozwijania i wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie oraz zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy strategicznej. Szkolenie dedykowane jest osobom poszukujących możliwości rozwoju firmy, którzy aktywnie chcą tworzyć oraz wdrażać plany strategiczne.

Korzyść z szkolenia: Szkolenie pozwoli poznać sposoby na zwiększenie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz możliwości zdefiniowania istotnych dla przedsiębiorstwa działań w horyzoncie najbliższych lat. Uczestnicy poznają modele i narzędzia pomocne w tworzeniu, rozwijaniu i wdrażaniu strategii w firmie. Zdefiniują scenariusze rozwoju firmy, nabędą umiejętności podejmowania strategicznych decyzji dotyczących firmy.

Koszt udziału 1 osoby to 900 zł + 23% VAT.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej w terminie uzgodnionym z zamawiającym, koszt organizacji zamawiającej to 2 500 zł + 23% VAT (max. 16 uczestników; cena nie uwzględnia kosztów wynajmu sali oraz cateringu).

Prowadzący: Mateusz Góra.

Sylwetki trenerów

MGMateusz Góra – posiada bogate doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, tworzeniu projektów, wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, ocenie wniosków (wpis do centralnej bazy ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w obszarach: adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja) oraz zarządzaniu, ewaluacji i rozliczaniu projektów. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z zakresu przedsiębiorczości (w tym akademickiej), transferu wiedzy, innowacji, roli i funkcjonowania Instytucji Otoczenia Biznesu, promocji (w tym m.in. tworzenia portali i filmów promujących różne idee) oraz źródeł finansowania. Prezes Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju, która wspiera m.in. projektowanie rozwiązań skupione na człowieku i jego rzeczywistych potrzebach. Członek Zespołu Naukowego ds. Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim. Aktywny przedsiębiorca, ekspert, doradca, szkoleniowiec, dydaktyk (współpraca z m.in. Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego) oraz początkujący coach.

W latach 2011 – 2014 związany z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWCE Sp. z o.o, m. in. jako koordynator projektów w obszarze Regionalnej Strategii Innowacji, obserwatoriów specjalistycznych i przedsiębiorczości akademickiej. Uprzednio pracował jako koordynator zespołu w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2007-2010) oraz jako koordynator projektów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2010-2011). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania projektami europejskimi (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Brokerzy Sieci (Politechnika Śląska) oraz liczne specjalistyczne szkolenia i kursy (m.in.: kurs trenerski – profesjonalnego trenera organizacji, kurs coacha). Posiada m.in. certyfikaty: Coaching Fundamentals Certificate, ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management. Autor artykułów w obszarze innowacji, przedsiębiorczości i zarządzania.

Szczęśliwy mąż i ojciec 2 synów, pasjonat użyteczności ICT w życiu codziennym.

Łukasz SzczęsnyŁukasz Szczęsny – przez ponad 8 lat pracował w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Obecnie pracując na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmuje się inicjowaniem współpracy na linii uczelnia-biznes. Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty wykorzystania narzędzi procesu Design Thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych, w tym w Prezi oraz z tematu grywalizacji.

Występując publicznie w praktyce wykorzystuje prezentacje, które pozostają w pamięci odbiorców. Projektuje zarówno w programie Prezi, jak również PowerPoint. W efekcie szkoleń z tworzenia prezentacji multimedialnych otrzymuje wiele pozytywnych opinii uczestników, którzy wykorzystują na co dzień zdobytą wiedzę w swojej pracy jako nauczyciele, menedżerowie, sprzedawcy czy tworząc prezentacje dla swoich szefów.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz IPMA D. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff. W wolnych chwilach czyta książki – na zmianę biznesowe i fabularne – słucha muzyki i gra w karty z serii Magic: The Gathering.

Jeżeli Państwo są zainteresowani istotnymi informacjami z obszaru rozwoju organizacji oraz na temat źródeł finansowania zewnętrznego (w tym funduszy europejskich) zapraszamy do subskrypcji naszych wiadomości.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy to proste narzędzie do uzyskania dofinansowania na rozwijanie kompetencji pracowników i pracodawców. O dofinansowanie działań w ramach kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Ponadto, pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnik,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro).

Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy szkolenia@dgswift.pl lub telefoniczny po numerem 734 446 693.

logo-KFS