Konferencja dot. funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 w zakresie obszarów wsparcia dla przedsiębiorców

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zapraszają do udziału 11 grudnia 2014 roku w bezpłatnej konferencji dot. funduszy unijnych w zakresie obszarów wsparcia dla przedsiębiorców   Celem konferencji będzie przedstawienie efektów wdrażania RPO WSL 2007-2013 i komponentu wojewódzkiego PO KL 2007-2013. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane dobre praktyki…

Details

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.   Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii: dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał…

Details

NCBiR ogłosił konkurs w ramach PO KL dla uczelni

Dziś rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego konkursu Programu Rozwoju Kompetencji na staże i praktyki studenckie oraz zaangażowanie pracodawców w kształcenie na uczelniach. Uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia, które w większym stopniu kształtować będą kompetencje najbardziej oczekiwane przez pracodawców. Największy nacisk został położny na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia…

Details