6,4 mld zł do wzięcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w najbliższych konkursach

Do końca 2015 roku zostanie ogłoszonych w sumie 17 konkursów w 14 Działaniach i Poddziałaniach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z sumaryczną alokacją 6,4 mld zł. Z tego 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., natomiast ruszą w 2016 r. W 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny…

Details

II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG

Z dniem 9 czerwca 2015 roku rozpoczął się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG. Celem głównym Programu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach,…

Details

GO_GLOBAL.PL – Środki na zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.…

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details

Patent Plus – IV konkurs

Patent Plus – NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców.   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych…

Details

Środki na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych

24 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu zaplanowano 65 mln zł. Finansowanie otrzymają wyłonione w konkursie innowacyjne projekty obejmujące badania i…

Details