Szkolenie z Design Thinking

Wspieramy Państwa organizacje w projektowaniu produktów i usług

zgodnie z metodyką Design Thinking

Proces design thinking wg Institute of Design at Stanford (D.School)

Design Thinking (myślenie projektowe) zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. 

W wyniku procesu design thinking otrzymujemy funkcjonalne usługi i produkty.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metodyki Design Thinking podczas generowania i weryfikowania produktów i usług, ale też doskonalenia tych już istniejących.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

  • pobudzać kreatywność współpracowników

  • zaplanować i przygotować proces projektowy

  • określić kolejne kroki procesu Design Thinking

  • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań

  • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych

  • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu

Grupę docelową szkolenia stanowią osoby, które chcą tworzyć nowe usługi
i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą. Pracownicy działów marketingu oraz badań i rozwoju, kadra zarządzająca, właściciele i pracownicy MŚP.

Korzyści: W trakcie warsztatów uczestnicy opanują metodykę Design Thinking na swoich tematach lub przygotowanych przez trenera. Samo wykorzystanie metodyki łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski. Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.