Szkolenia, doradztwo, coaching

Różnica między wielkimi ludźmi a całą resztą jest taka, że wielcy ludzie aktywnie tworzą swoje życie, podczas gdy wszyscy inni są stworzeni przez ich życie, pasywnie czekają, by zobaczyć, gdzie życie ich dalej zabierze. Różnica między tymi dwoma podejściami to różnica pomiędzy życiem pełnią życia a samym tylko egzystowaniem.

Michael E. Gerber

Na podstawie analizy Państwa potrzeb zaproponujemy adekwatne usługi rozwojowe naszej firmy. W powyższym zakresie korzystamy z różnych form wsparcia (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching) dostosowanych do Państwa specyfiki w celu osiągnięcia zakładanej zmiany.
Oferujemy otwarte i zamknięte szkolenia dla firm i organizacji, każdorazowo program szkolenia i trener są dobierani z uwzględnieniem wyników analizy potrzeb zamawiającego.

Przykłady naszej oferty

W tym miejscu prezentujemy konkretne przykłady naszej oferty.To pewne propozycje, które zawsze indywidualnie dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta.

Organizujemy również inne szkolenia dobierając odpowiednich trenerów i trenerki, wg specyfikacji zamawiającego. 

 

Zachęcamy do kontaktu!

Analiza możliwości rozwoju

Usługa doradcza polegająca na wsparciu organizacji w opracowaniu jej kierunków dalszego rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostępnego współfinansowania.

Szczegóły

Design thinking

2 dniowe (16 godz.) praktyczne warsztaty poświęcone metodzie Design thinking. Poznaj proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się przy tym na realnych potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów.

Szczegóły

Flaga Unii Europejskiej
Fundusze 2014-2020

1 dniowe (8 godz.) praktyczne szkolenie poświęcone przygotowaniu uczestników swobodnego poruszania się w tematyce funduszy europejskich (i nie tylko) w ramach perspektywy 2014-2020.

Szczegóły

Modele biznesowe

2 dniowe (16 godz.) praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu uczestników do budowania, modyfikowania i weryfikowania „pomysłu na biznes” dzięki innowacyjnym metodom (m.in.: Business Model Canvas Lean Startup, Running Lean Customer Development, Design Thinking, Blue Ocean Strategy), które znacznie zwiększają szanse na sukces produktu i usługi w zetknięciu z rzeczywistością.

Szczegóły

Prezi

1 dniowe (8 godz.) praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu uczestników do projektowania nietuzinkowych prezentacji w Prezi, zgodnie z pełnią możliwości tej aplikacji.

Szczegóły

Doskonalenie produktów i usług spółdzielni socjalnej

2 dniowe (16 godz.) szkolenie w formie warsztatowej dedykowane specjalnie dla spółdzielni socjalnych, które skupia się na realnych potrzebach aktualnych i przyszłych użytkowników lub klientów produktów i usług spółdzielni.

Szczegóły

Skuteczne budowanie projektów

2 dniowe (16 godz.) praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu uczestników do budowania projektów odpowiadających na realne problemy i potrzeby. Dobre rozpoznanie potrzeb i problemów oraz dobre przygotowanie projektu przekłada się w dużej mierze na późniejszą ocenę wniosku aplikacyjnego, jak i samą realizację projektu.

Szczegóły

Nasze doświadczenie
Mamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu tematów szkoleń nie wymienionych powyżej m.in.:

 • motywacja,
 • sprzedaż,
 • negocjacje,
 • realizacja celów
 • komunikacja,
 • projektowanie ciekawych prezentacji multimedialnych,
 • grywalizacja/gryfikacja jako narzędzie angażowania ludzi,
 • pitching – prezentacja pomysłów przed inwestorami,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie projektem,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie stresem,
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie w turystyce,
 • zarządzanie w kryzysie (w tym: Controlling, Zarządzania ryzykiem, Zarządzania firmą zagrożoną utratą płynności),
 • zasadność i wartości stosowania w firmach zasad równości kobiet i mężczyzn,
 • stereotypy płci w środowisku pracy,
 • różne aspekty tworzenia projektów i poszukiwania funduszy zewnętrznych na nie (m.in. fundusze unijne, programy krajowe, rynek kapitałowy),
 • pomoc publiczna,
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego,
 • oferta Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • strategie komercjalizacji wiedzy,
 • przedsiębiorczość (m.in. akademicka, modele biznesowe),
 • skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem,
 • instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami i otoczeniem biznesu,
 • innowacje w turystyce,
 • i inne