Flaga Unii Europejskiej

Podpisano kontrakt terytorialny dla województwa mazowieckiego

25 listopada 2014 r. podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego. Rada Ministrów przyjęła Kontrakt dla Mazowsza 14 listopada br. Następnie został on zatwierdzony przez Zarząd Województwa. Szacowane zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym w…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020 – komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br.   Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji…

Details
Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dla organizacji

Warsztaty „Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dla organizacji” podczas konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2014

1 grudnia 2014 firma SWIFT przeprowadzi bezpłatne warsztaty Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dla organizacji podczas konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2014 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

 

Nowoczesne zarządzanie 2014

 

 

Szczegółowe informacje o konferencji (w tym rekrutacji na warsztaty Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dla organizacji) Nowoczesne Zarządzanie 2014 są dostępne pod linkiem.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Trzy wieczory z design thinking

W dniach 17, 19 i 20 listopada 2014 r. w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego odbyły się realizowane przez naszą firmę warsztaty Design thinking – Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking.   Uczestnicy podczas trzech wieczorów poznali sam proces, a następnie otrzymali wyzwanie, do którego przeprowadzili badania, określili kwestie problemowe, wygenerowali pomysły…

Details

Szkolenie Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje szkolenie Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.     Temat szkolenia: Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Celem bezpłatnego szkolenia będzie zapoznanie uczestników z wprowadzeniem do tematyki studium wykonalności dla perspektywy 2014-2020 oraz min. analizą instytucjonalną w tym trwałość projektu, analizą specyficzną dla danego rodzaju…

Details

Podpisano kolejne kontrakty Terytorialne

14 listopada br. podpisano kolejne kontrakty terytorialne. Porozumienia zawarto dla województw: świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Tego samego dnia Rada Ministrów przyjęła kontrakty dla Lubelszczyzny, Mazowsza i Pomorza.   Kontrakt Terytorialny (KT) to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządu, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program INTERREG EUROPA 2014-2020 został złożony do Komisji Europejskiej

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA 2014-2020 został 14 listopada 2014 roku złożony do Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze złożoną do Komisji Europejskiej wersją programu INTERREG EUROPE 2014-2020. Osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich zachęcamy również do zapoznania się z naszą podstrona gdzie zbieramy w jednym miejscu upublicznione wersje programów na lata 2014-2020 wg aktualnego stanu prac…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór członków do Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020

Do 20 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020     Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć: a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans…

Details

Warsztat pisania wniosków do Instrumentu dla MŚP w ramach Horyzont 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zaprasza śląskich przedsiębiorców na Warsztat pisania wniosków do Instrumentu dla MŚP w ramach Horyzont 2020, które odbędzie się 18 listopada 2014 r. w godz. od 15.00 do 18.00 w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach przy ul. Powstańców 17.   Horyzont 2020 to obecnie jedyny…

Details

Podczas Kongresu Rozwoju Edukacji firma SWIFT zaprezentowała swoje rozwiązania w obszarze szkoleń z modeli biznesowych

W dniach 12–13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się Kongres Rozwoju Edukacji. Podczas Kongresu zaprezentowaliśmy swoje rozwiązania w obszarze szkoleń z modeli biznesowych.   Podczas sesji Famelab reprezentant firmy SWIFT – Mateusz Góra zaprezentował propozycję wykorzystania narzędzia ICT w obszarze szkoleń i dydaktyki z tworzenia i rozwijania modeli biznesowych. Krótka prelekcja miała tytuł: „Jak skutecznie rozwijać i weryfikować…

Details