Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. Unijne środki zostaną przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Głównymi…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Kolejne postępy w negocjacjach programów na lata 2014-2020

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informuje o kolejnych postępach w negocjacjach programów na lata 2014-2020 W efekcie dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie przez system SFC zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020 – komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br.   Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Do 3 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.     Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć: a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans…

Details