Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Do 3 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.     Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć: a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans…

Details