Design Thinking

Design Thinking (myślenie projektowe) zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów.

Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces design thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Następujące po sobie działania to:

  1. Odkryj
  2. Określ
  3. Kreuj pomysły
  4. Twórz prototypy
  5. Testuj

Proces design thinking wg Institute of Design at Stanford (D.School)

Całość poprzedzona jest określeniem wyzwania, z którym chcemy się zmierzyć oraz zbudowaniem zespołu projektowego i zorganizowaniem przestrzeni do pracy. Proces projektowy opiera się na wykorzystaniu określonych narzędzi i współpracy wewnątrz zespołu.

Charakterystyczne jest również skupienie się na obserwacji zachowań i potrzeb użytkowników i generowanie na tej podstawie pomysłów. Przeprowadzane jest także prototypownie i testowanie przyszłych rozwiązań, zanim zostaną one wdrożone.

W wyniku procesu design thinking otrzymujemy funkcjonalne usługi i produkty.

Więcej informacji o Design Thinking można znaleźć m.in. w angielskiej wersji Wikipedii oraz wielu stronach poświęconych tej metodyce pracy. Poniżej przedstawiamy linki do opisów narzędzi przydatnych podczas procesu DT na naszej stronie :

Szkolenia z Design Thinking

Wspieramy Państwa organizacje w projektowaniu produktów i usług

zgodnie z metodyką Design Thinking

oferta szkoleniowa