Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został upubliczniony

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na 2015 rok. Według harmonogramu w 2015 roku zostanie zorganizowanych 8 naborów wniosków w 6 działaniach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług…

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – pierwszy program operacyjny na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską!

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zaakceptowany przez KE.   Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Kolejne postępy w negocjacjach programów na lata 2014-2020

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informuje o kolejnych postępach w negocjacjach programów na lata 2014-2020 W efekcie dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie przez system SFC zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do dwóch Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Do 20 października trwa nabór członków do Komitetów Monitorujących dwóch centralnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.     Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR) Liczba dostępnych miejsc w KM PO IR dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery: a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej…

Details