Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upubliczniło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – pobierz

 

Więcej informacji o funduszach europejskich.

 

Dodaj komentarz