Oferta dla podmiotów zainteresowanych Programem Dostępność + dla Zdrowia

Oferta szkoleń możliwa do dofinansowania w ramach Programem Dostępność + dla Zdrowia: Szkolenia z kompetencji cyfrowych (1 dzień – 6 godzin) Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami (2 dni – 12 godzin)  Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością (1 dzień – 6 godzin)  Poniżej na stronie dokładne informacje na temat szkoleń Ważnym elementem podczas wdrożeń jest dobre…

Details

Środki UE dla turystyki na Śląsku

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasił konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” na inwestycje w mikro i małych firmach. Kto i na co…

Details

Social media w środowisku pracy – ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie

Social media w środowisku pracy (10 spotkań x 4 godziny szkoleniowe) -trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie PROGRAM SZKOLENIA Social media w środowisku pracy – szkolenie ma dać kompetencje do sprawnego wykorzystania mediów społecznościowych (m.in. Facebook) do pracy np. promocji, ale też np. do działań prywatnych takich jak sprzedaż w internecie, promocja idei, wydarzeń, zbiórek społecznych.…

Details

Zapraszamy na szkolenie Efektywne zarządzanie projektem unijnym

W dniach 17 i 18 grudnia 2018 zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. Efektywne zarządzanie projektem unijnym do Hotelu Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej koło Kroczyc. Główne zagadnienia programowe poruszone podczas dwudniowego szkolenia (16 godzin szkoleniowych): Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektem; Najważniejsze elementy cyklu życia projektu oraz działania jakie mają być podejmowane w ich ramach; Narzędzia i techniki…

Details