Design Thinking MeetUp Katowice #2

Polecamy Design Thinking MeetUp Katowice #2

Design Thinking MeetUp Katowice #2 to luźne spotkanie 17 luty 2016 r. o godzinie 17.00 w Strefie Centralnej z dyskusjami oczywiście o Design Thinking, czyli metodzie projektowania innowacyjnych produktów i usług   Co to jest Design Thinking MeetUp Katowice? Design Thinking MeetUp Katowice to nieformalne, wieczorne spotkanie ludzi, którzy interesują się tworzeniem innowacyjnych produktów i usług.…

Details

Dochody członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.   Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązkowemu ubezpieczaniu…

Details

Z cyklu polecamy – raport pt. 25 lat przemian dla start-upów

Business Link upublicznił raport poświęcony polskim start-upom, zachęcamy do lektury, wiele ciekawych informacji. Nas zaniepokoiło, że aż 73% start-upowców czerpie swoją wiedzę o biznesie z własnych popełnianych błędów! Czy mają czas i inne zasoby na popełnianie błędów? Na szczęście istnieje kilka metodyk i sporo narzędzi, które ograniczają ryzyko wystąpienia problemów. Zainteresowanym polecamy kontakt z nami. Natomiast…

Details