Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.   Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r.  Program Interreg Region Morza Bałtyckiego wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. Program wspiera współpracę transnarodową i integrację poprzez projekty podejmujące wspólne kluczowe wyzwania i możliwości w regionie. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić, a które wymagają wspólnego działania partnerów z kilku krajów…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program INTERREG EUROPA 2014-2020 został złożony do Komisji Europejskiej

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA 2014-2020 został 14 listopada 2014 roku złożony do Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze złożoną do Komisji Europejskiej wersją programu INTERREG EUROPE 2014-2020. Osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich zachęcamy również do zapoznania się z naszą podstrona gdzie zbieramy w jednym miejscu upublicznione wersje programów na lata 2014-2020 wg aktualnego stanu prac…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Trzy programy współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 przesłane do Komisji Europejskiej

Trzy programy współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 zostały przesłane do Komisji Europejskiej.   Programy współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski na lata 2014-2020: Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Polska – Saksonia i Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska zostały złożone 22 września 2014 r. do Komisji Europejskiej. Komisja w ciągu 3 miesięcy oceni ich…

Details

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.    Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 zostanie uruchomiony po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską (I poł. 2015 r.). Podjęto decyzję o wydzieleniu w ramach każdej z 4 osi priorytetowych (poza Pomocą Techniczną) puli środków, które…

Details

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upubliczniło wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020), które przeprowadziło w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych…

Details