Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektów dokumentów, aby być na bieżąco z…

Details

Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 lipca 2014 roku przyjął wstępny projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i rozpoczął proces kosultacji społecznych tego dokumentu. Uwagi do tego dokumentu…

Details