Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektów dokumentów, aby być na bieżąco z…

Details

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.   Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii: dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał…

Details