Zespół

Mateusz Góra

WŁAŚCICIEL

MATEUSZ GÓRA –  posiada bogate doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, tworzeniu projektów, wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, ocenie wniosków (wpis do centralnej bazy ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w obszarach: adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja) oraz zarządzaniu, ewaluacji i rozliczaniu projektów. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z zakresu przedsiębiorczości (w tym akademickiej), transferu wiedzy, innowacji, roli i funkcjonowania Instytucji Otoczenia Biznesu, promocji (w tym m.in. tworzenia portali i filmów promujących różne idee) oraz źródeł finansowania. Członek Zespołu Naukowego ds. Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim. Aktywny przedsiębiorca, ekspert, doradca, szkoleniowiec, dydaktyk (współpraca z m.in. Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego) oraz początkujący coach.

W latach 2011 – 2014 związany z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o, m. in. jako koordynator projektów w obszarze innowacji, obserwatoriów specjalistycznych i przedsiębiorczości akademickiej. W latach 2011-2013 brał czynny udział w pracach nad Regionalną Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020 oraz jej modelem wdrożeniowym. Uprzednio pracował jako koordynator zespołu w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2007-2010) oraz jako koordynator projektów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2010-2011). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania projektami europejskimi (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Brokerzy Sieci (Politechnika Śląska) oraz liczne specjalistyczne szkolenia i kursy (m.in.: kurs trenerski – profesjonalnego trenera organizacji, kurs coacha). Posiada m.in. certyfikaty: Coaching Fundamentals Certificate, ITIL® Foundation Certificate in IT Service ManagementAutor artykułów w obszarze innowacji, przedsiębiorczości i zarządzania.

Pasjonat użyteczności ICT w życiu codziennym.

Więcej informacji Linkedin

Ewelina Lazar

Specjalista ds. usług rozwojowych i funduszy europejskich

Absolwentka Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Kompetentny doradca klienta z kilkoletnim doświadczeniem w tworzeniu bazy klientów, budowaniu trwałych relacji z klientem oraz sprzedaży usług bankowych. Aktualnie zajmuje się pracą związaną z przygotowaniem projektów w ramach funduszy UE, realizacją, obsługą i rozliczeniem procesu dotacyjnego projektów oraz pozyskiwaniem klientów na usługi rozwojowe (głównie szkolenia i doradztwo) i przygotowaniem ofert dla nich.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z testowaniem oprogramowania, zamierza w niedalekiej przyszłości uzyskać Certyfikat ISTQB – międzynarodowy certyfikat z zakresu testowania oprogramowania.

Katarzyna Bargieł

Projektantka

Absolwentka pracowni Projektowania Komunikacji Społecznej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W pracy dyplomowej podjęła temat projektowania społecznego przy pomocy metodologii design thinking. Uczestniczyła w takich projektów jak: „Design w terenie – Bytom Bobrek” czy „Kurs projektowania usług”. Została wyróżniona w konkursie „Grywalizacja. Zrób to sam” oraz uczestniczyła w wystawie absolwentów ASP „dizajn jest dla ciebie” podczas Silesia Bazaar. Zgadza się ze stwierdzeniem „Design jest dla ludzi” i dąży do tego by w każdym projekcie w centrum stawiać użytkownika jako eksperta.

Po ukończeniu studiów skupia się na rozwijaniu własnej pracowni projektowej. W której między innymi pracuje nad własną kolekcją mebli. Ciągle szukająca niestandardowych rozwiązań. Zafascynowana Azją i nurkowaniem. Marzy o tym by zwiedzić kiedyś cały świat.

Łukasz Szczęsny

Ekspert oraz Trener

Doradza firmom w kreowaniu i doskonaleniu produktów i usług przy wykorzystaniu procesu design thinking (skoncentrowanego na odbiorcy/użytkowniku), pomaga w budowaniu efektywnych i kreatywnych zespołów oraz wspiera w przygotowywaniu ciekawych prezentacji multimedialnych. Jednocześnie prowadzi szkolenia z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych, w tym z obsługi programu Prezi oraz z tematu grywalizacji.

Przez ponad 8 lat pracował w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Ponadto w tym czasie przez 4 lata kierował zespołem, z którym realizował interesujące przedsięwzięcia i organizował ciekawe wydarzenia. Obecnie zajmuje się inicjowaniem współpracy na linii uczelnia-biznes.

Przygotowując się do roli szkoleniowca ukończył dwie Szkoły Trenerów; na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ponadto uczestniczył w wielu szkoleniach, z których najważniejsze to te, po których uzyskał certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i IPMA D. Brał również udział w intensywnym kursie projektowania usług w ramach projektu Design Silesia, który dodatkowo kończył się wyjazdem do Cardiff i warsztatami prowadzonymi przez The National Centre for Product Design & Development Research.

Paweł Strycharczyk

Trener oraz Coach

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Przedsiębiorczości i Zarządzania Firmą. Trener, coach, psychoterapeuta, nauczyciel jogi. Posiada certyfikat coacha ICF ACC, Prince2 i IPMA D.

W praktyce zawodowej zajmował się szeroko rozumianymi szkoleniami z zarządzania (zmianą, projektem, zespołem, czasem, stresem, konfliktem…), praktycznych umiejętności psychologicznych (motywacja, sprzedaż, negocjacje, komunikacja, realizacja celów…) oraz pracą indywidualną opartą o coaching i rozwój umiejętności osobistych.

W swojej pracy łączy praktyczne doświadczenie z umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykorzystuje współczesny dorobek teorii systemowych w zakresie ustawień organizacyjnych, jako skutecznego narzędzia diagnozowania i rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach. Od ponad ośmiu lat aktywnie prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje. Ponad 600 dni szkoleniowych przeprowadzonych m.in. dla: Citi Bank Handlowy, Deloitte Polska, Electrolux Polska, ING Bank Śląski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

dr Wojciech Szczypka

Ekspert

Ma doświadczenie z zakresu międzynarodowego przenoszenia, dokumentacji i transformacji procesów z zakresu BPO (Niemcy, Hiszpania, USA). Kieruje pracą siedmioosobowego zespołu międzynarodowej korporacji w zakresie finansów. Zaangażowany społecznie (ostatnio w ramach II Synodu Archidiecezji Katowickiej), posiada doświadczenie w zarządzaniu projektem w organizacji pozarządowej.

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tytułem doktora z zakresu nauk politycznych (dysertacja nt. wspierania innowacyjności w Bawarii i woj. śląskim) i studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej (Brokerzy sieci). Posiada certyfikat Six Sigma Green Belt. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji BAYHOST.

Od wielu lat fascynuje się sposobami wspierania innowacyjności, ekonomią behawioralna, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz polityką, historią i kulturą Niemiec.

Współpracujemy również z wieloma innymi ekspertami – zarówno naukowcami jak i praktykami – oraz organizacjami gdy wymaga tego specyfika świadczonej usługi.

Posiadamy m.in. Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach.

godlo_obiekt

Poszukujemy do współpracy

Specjalista ds. funduszy 

Praca na tym stanowisku koncentruje się głównie na wyszukiwaniu konkursów, współpracy z klientem, wyszukiwaniu danych, budowaniu partnerstw, przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej, często również wsparciu klienta w realizacji i rozliczeniu projektu.

Miejsce pracy: Będzin

Wymagania:

 • Doświadczenie w obszarze funduszy europejskich;

 • Motywacja do zdobywania nowych doświadczeń;

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • Umiejętność redagowania tekstów;

 • Zdolności analityczne;

 • Skrupulatność;

 • Biegła obsługa komputera, a w szczególności pakietu MS Office (Word, Excel);

Mile widziane

 • Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy europejskich (zwłaszcza w ramach EFRR i EFS);

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację oraz zrozumienie i przygotowanie anglojęzycznej dokumentacji;

Oferujemy:

 • Realną możliwość rozwoju zawodowego;

 • Umowę o pracę i rozsądne wynagrodzenie;

 • Premie za osiągane wyniki;

 • Samodzielność działania;

 • Udział w innowacyjnych projektach;

Jeżeli jesteś zainteresowany to prześlij swoje CV na adres kontakt@dgswift.pl wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiemy jedynie wybranym osobom.

Pracownik administracyjny:

Przebieg stażu: Zapoznanie się z obiegiem dokumentów i procesami w firmie. Prowadzenie dokumentacji biura.

Wymagania:

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • Motywacja do zdobywania nowych doświadczeń;

Programista aplikacji webowych w technologiach PHP/Symfony:

Przebieg stażu: Zapoznanie się z narzędziami programistycznymi i procesem wytwarzania oprogramowania w firmie, zapoznanie się z architekturą aplikacji i standardami kodowania w projekcie, projektowanie i programowanie modułów aplikacji – tworzenie nowych i rozbudowa istniejących. Stworzenie dokumentacji do wytworzonego kodu.

Wymagania:

 • Znajomość co najmniej jednego z języków programowania: C++, Java, PHP;

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • Znajomość języka angielskiego i słownictwa branżowego na poziomie umożliwiającym zrozumienie anglojęzycznej dokumentacji;

 • Motywacja do zdobywania nowych doświadczeń;

Skontaktuj się z nami

Wyślijclear