Szkolenie Fundusze Europejskie

Wspieramy Państwa organizacje w pozyskiwaniu funduszy europejskich

Flaga Unii Europejskiej
Znasz wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania?

 • Czy „te nowe” fundusze będą w ogóle dla Ciebie?
 • Jak odnaleźć się w nowomowie funduszowej?
 • W jaki sposób sfinansować rozwój Twojej organizacji?
 • Jaki będzie wymagany wkład własny wynikający z pomocy publicznej?
 • Czy znasz dostępne fundusze poza unijne?

Jeżeli NIE, to zdobądź wiedzę i przygotuj się do pozyskiwania funduszy w latach 2014-2020!

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego poruszania się w systemie funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • instytucje przyznające wsparcie unijne w latach 2014-2020

 • możliwości sfinansowania działań Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz przedsiębiorstw

 • możliwości sfinansowania działań Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz przedsiębiorstw

 • możliwości sfinansowania działań Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz przedsiębiorstw

 • możliwości wparcia przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (w tym również
  m.in. Horyzont 2020)

 • możliwości wparcia poza unijnego przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (m.in. programy PARP, NCBiR)

 • obiektywnie spojrzeć na swoje szanse na uzyskanie dofinansowania

 • zasady pomocy publicznej i pomocy de minimis na lata 2014-2020

Grupę docelową szkolenia stanowią osoby, chcące uzyskać wiedzę na temat tego jak mają wyglądać fundusze europejskie (i nie tylko) na lata 2014-2020 dla polskich przedsiębiorstw i wspierających je Instytucji Otoczenia Biznesu.

Korzyści: Możliwość przygotowania się i zaplanowania w organizacji pozyskiwania funduszy europejskie (i nie tylko) w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.