Krajowy Program Reform na lata 2015-2016 przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR). Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument określa, w jaki sposób Polska w latach 2015-2016 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu. Działania zaplanowane na lata 2015-2016 uporządkowano według pięciu…

Details