Zapraszamy na DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach

Rozpoczęła się rekrutacja na Design Thinking Week 2015 w Gliwicach, czyli dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów. W Gliwicach 4 i 5 listopada 2015 r. odbędą się dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów w ramach Design Thinking Week 2015,…

Details

Środki na innowacje w MŚP w województwie śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będzie podlegać następujący typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych tj. m.in.: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,…

Details

Open Space – nowa realizacja SWIFT

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowało bezpłatne warsztaty metodą „open space” pn. „Promocja e-administracji w województwie śląskim” przy wsparciu firmy SWIFT. Promocja e-administracji w województwie śląskim 2 października 2015 roku odbyły się bezpłatne warsztaty pn. „Promocja e-administracji w województwie śląskim” zorganizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy zastanawiali się jak można wypromować elektroniczny urząd. Na początku uczestnicy wybrali szczegółowe tematy nad którymi chcieliby pracować, następnie…

Details

Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 – zatwierdzona wersja 3

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził 22 września 2015 roku 3 wersję dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2014-2020   W dniu 22 września 2015 roku, uchwałą nr 1793/67/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 3 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami,…

Details