Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.   Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otwiera drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. Unijne środki zostaną przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Głównymi…

Details

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską

18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. RPO WO 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji głównych dokumentów strategicznych dla regionu, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Program odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także priorytety wskazane…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.   Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r.  Program Interreg Region Morza Bałtyckiego wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został w dniu 17 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Polska Wschodnia został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską. To ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej (województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu. Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do…

Details

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu 18 grudnia 2014 r. złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską)     Informacja…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych – konsultacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika będzie warunkiem koniecznym do korzystania z rejestru. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych pobierz     Załącznikami do Regulaminu są: 1) Karta Podmiotu – formularz określający zakres…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Ponadto Polska przekazała Komisji Europejskiej już wszystkie programy na lata 2014-2020 (w tym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 ma zapewnić efektywne funkcjonowanie całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie. Będzie koncentrować się na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu…

Details