Województwo śląskie pierwszym regionem, który podpisał Kontrakt Terytorialny.

25 września 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego podpisali marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła i wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Ździebło. Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Śląsku ok.…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, aby być…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Trzy programy współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 przesłane do Komisji Europejskiej

Trzy programy współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 zostały przesłane do Komisji Europejskiej.   Programy współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski na lata 2014-2020: Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Polska – Saksonia i Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska zostały złożone 22 września 2014 r. do Komisji Europejskiej. Komisja w ciągu 3 miesięcy oceni ich…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektów dokumentów, aby być na bieżąco z…

Details

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.   Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii: dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał…

Details

Patent Plus – IV konkurs

Patent Plus – NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców.   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych…

Details

Trwa nabór wniosków do programu Obywatele dla Demokracji

Do 15 października 2014 roku trwa nabór wniosków do trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji. Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Konsultacje nowego programu Small Business Act na lata 2015-2020

Trwają konsultacje nowego programu Small Business Act na lata 2015-2020.   Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) są sercem europejskiej gospodarki. Stanowią 99,8% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z trudności związanych z prowadzeniem małych firm, opublikowała w 2008 roku tzw. Small Business Act…

Details

Zmodernizowana strona internetowa firmy SWIFT już dostępna!

Zmodernizowana strona internetowa firmy SWIFT już dostępna!     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych aktualnych i przyszłych klientów zmodernizowaliśmy swoją stronę internetową. Mamy nadzieję, że dzięki temu jest ona bardziej czytelna i pozwoli Nam lepiej komunikować się z Państwem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz informacjami o naszym doświadczeniu i działalności. Jeżeli Państwo są…

Details

IKEA bookbook – innowacyjna innowacja. Musisz ją mieć!

IKEA bookbook – innowacyjna innowacja. Musisz ją mieć! Poniżej przedstawiamy bardzo zabawną (naszym zdaniem) reklamę IKEI, a przy tym też dobrą krytykę często bezrefleksyjnej pogoni za „innowacyjną innowacją”. Pamiętajmy, że innowacje (aby miały sens) muszą dawać wymierną wartość klientowi, a nie tylko jej iluzję. W tym miejscu serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą związaną procesem generowania i…

Details