Województwo śląskie pierwszym regionem, który podpisał Kontrakt Terytorialny.

25 września 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego podpisali marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła i wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Ździebło. Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Śląsku ok.…

Details