Środki w PARP-ie na ochronę własności przemysłowej w ramach PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.   Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: – uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z…

Details

NCBiR ogłosiło kolejny konkurs w ramach PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nabór wniosków planowany jest od 21.10.2015 do 19.11.2015. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego…

Details