Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PO IR.

Details

Środki w PARP-ie na ochronę własności przemysłowej w ramach PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.   Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: – uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z…

Details

6,4 mld zł do wzięcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w najbliższych konkursach

Do końca 2015 roku zostanie ogłoszonych w sumie 17 konkursów w 14 Działaniach i Poddziałaniach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z sumaryczną alokacją 6,4 mld zł. Z tego 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., natomiast ruszą w 2016 r. W 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny…

Details

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej…

Details

PO WER – wiadomo jakie instytucje będą zaangażowane w jego realizacje.

13 stycznia 2015 roku podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.  Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. We wdrażanie PO WER zaangażowane…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych – konsultacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika będzie warunkiem koniecznym do korzystania z rejestru. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych pobierz     Załącznikami do Regulaminu są: 1) Karta Podmiotu – formularz określający zakres…

Details