Szkolenie Modele Biznesowe

Wspieramy Państwa organizacje w projektowaniu i weryfikowaniu pomysłów biznesowych

Jak tworzyć dobre modele biznesowe

Istnieje szereg istotnych pytań na, które odpowiadają dobre modele biznesowe, w tym fundamentalne pytania, jakie musi sobie zadać każdy zarządzający firmą: Jak zarabiamy pieniądze w tym przedsięwzięciu? Jaka jest zasadnicza ekonomiczna logika, która tłumaczy jak możemy dostarczyć wartość klientowi za odpowiednia cenę?

Umiejętne wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi, może w dużym stopniu ograniczyć ryzyko porażki pomysłu biznesowego w zetknięciu z rzeczywistością.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do budowania, modyfikowania
i weryfikowania „pomysłu na biznes” dzięki innowacyjnym metodom (m.in.: Business Model Canvas Lean Startup, Running Lean Customer Development, Design Thinking, Blue Ocean Strategy), które znacznie zwiększają szanse na sukces produktu i usługi na rynku.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

  • wykorzystywać narzędzia do tworzenia i doskonalenia modeli biznesowych

  • weryfikować hipotezy w modelu biznesowym

  • przygotować się do oczekiwań potencjalnych inwestorów dla swojego pomysłu

  • przeprowadzić pitching przed inwestorem

  • przygotować plan wdrożenia w życie modelu biznesowego

Grupę docelową szkolenia stanowią osoby, które chcą przekształcić „pomysł na biznes” w logiczny model biznesowy oraz osoby nie posiadające pomysłu, ale chcące poznać metodyki i narzędzia do kreowania, weryfikowania i wdrażania w życie modeli biznesowych.

Korzyści: W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój metod (m.in.: Business Model Canvas Lean Startup, Running Lean Customer Development, Design Thinking) i narzędzi, stosowanych do kształtowania, modyfikacji i weryfikacji modeli biznesowych. Umiejętne ich wykorzystanie może w dużym stopniu ograniczyć ryzyko porażki pomysłu na biznes w zetknięciu z rzeczywistością.

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.