Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Zatwierdzono nową wersję projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014-2020 (zarówno wersję dla EFS i EFRR).

Zatwierdzono nową wersję projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014-2020 (zarówno wersję dla EFS i EFRR). My studiujemy już zmiany. Jednocześnie, w kontekście prowadzonych prac nad ostatecznym kształtem RPO WSL na lata 2014-2020, w tym uwag do Programu ze strony Komisji Europejskiej, oba dokumenty mogą ulec zmianie. Rozpoczął się również proces konsultacji dokumentów wraz z…

Details

Z cyklu polecamy! (po raz pierwszy)

Kilka dni temu trafiliśmy na opis autorstwa prof. Blikle interesującej książki Chris’a McChesney, Sean’a Covey, Jim’a Huling pt. „The 4 Disciplines of Execution”. Wiele książek skupia się niestety jedynie na budowaniu strategii, ta dotyka obszaru, z którym są zazwyczaj największe problemy, a mianowicie na jej realizowaniu. Zdaniem autorów ważne przy tym jest przestrzeganie 4 zasad: 1.…

Details

Przedstawiciel firmy SWIFT przeprowadził szkolenie podczas spotkania informacyjnego pt: „Instrumenty finansujące współpracę na linii biznes – nauka”

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zorganizowały 6 marca 2014 r. bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Instrumenty finansujące współpracę na linii biznes – nauka”. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, dla których przeznaczone są programy „Bon na innowacje” i „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Uczestnicy spotkania mieli okazję…

Details