Udostępniono dokumenty dotyczące konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego

Dokumentacja dotycząca Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego została udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości proces oceny klastrów i nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne…

Details