Coraz bliżej do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) podczas swoje pierwszego posiedzenia 10 marca 2015 r. zatwierdził m.in. kryteria wyboru dla trzech instrumentów skierowanych do firm w ramach 1. osi priorytetowej PO IR Podczas Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprezentowano i przyjęto kryteria wyboru dla trzech instrumentów 1. osi priorytetowej PO IR, skierowanych do firm. Są nimi: Badania przemysłowe i prace rozwojowe…

Details