Urząd Marszałkowski Województw Ślaskiego poinformował, ze stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią, decydującą fazę.

 

„Program jest aktualnie negocjowany z Komisją Europejską. Jego ostateczny kształt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, poznamy najprawdopodobniej w czwartym kwartale br. Zarząd województwa planuje, że pierwsze konkursy ogłoszone zostaną pod koniec pierwszego kwartału 2015 r. Szczegółowy harmonogram naboru projektów zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu Programu.

Na obecną chwilę, informujemy że Zarząd Województwa podtrzymuje swoje rekomendacje w zakresie propozycji PROJEKTÓW KLUCZOWYCH planowanych do realizacji ze środków RPO WSL 2014-2020 – POZIOM REGIONALNY, zawartych w Mandacie Negocjacyjnym (wersja 2.1) z 12 sierpnia br.”

 

 

 

Informacja została podana na stronie www.rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz