SWIFT wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Przegląd możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – fakty i mity”, które odbędzie się 20 września 2016 roku.

Zaproponowane spotkanie dotyczyć będzie realnych szans dofinansowania dla firm MŚP z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia:

1.Przedstawienie i omówienie realnych możliwości dla firm MŚP dofinansowania z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

2.Konsultanci obiecują mi „złote góry”, czy uwierzyć? – Jak faktycznie przebiega pozyskiwanie dofinansowania i jak samodzielnie oceniać szanse na jego pozyskanie? (analiza aktualnie trwającego konkursu dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

3.Czy Fundusze Europejskie opłacają się małym firmom? Studia przypadków.

4.Dyskusje plenarne i indywidualne.

Termin i miejsce szkolenia:

20 września 2016 r.

od godz. 10:00 – 13:00

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

Prowadzący: Mateusz Góra

Cena: bezpłatne

Zgłoszenia:

Uczestnictwo prosimy potwierdzać telefonicznie na numer: 32 231 99 79 lub pocztą elektroniczną na adres:organizator@riph.com.pl do dnia 16 września 2016 roku.

 

Druk zgłoszenia – pobierz.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu.

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podawania przyczyny.

 

Dodaj komentarz