Zapraszamy na szkolenie Efektywne zarządzanie projektem unijnym

W dniach 17 i 18 grudnia 2018 zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. Efektywne zarządzanie projektem unijnym do Hotelu Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej koło Kroczyc. Główne zagadnienia programowe poruszone podczas dwudniowego szkolenia (16 godzin szkoleniowych): Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektem; Najważniejsze elementy cyklu życia projektu oraz działania jakie mają być podejmowane w ich ramach; Narzędzia i techniki…

Details

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Przegląd możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – fakty i mity”

SWIFT wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Przegląd możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – fakty i mity”, które odbędzie się 20 września 2016 roku.

Details

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PO IR.

Details